Dotace pro včelaře 2024

Aktuálně již tedy platí druhé kolo dotací, do kterého lze vztáhnout všechny nákupy uskutečněné od 1.8.2023 do 31.7.2024. Minimální pořizovací cena jednoho zařízení musí být 10 000 Kč vč. DPH, přitom se požadavek může skládat z více zařízení (nákupní ceny jednotlivých zařízení se sčítají, celková hodnota musí být více než 10 000 Kč vč. DPH). Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů. Dotace činí 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení, nejvýše v částce dle tabulek níže, a celkem v maximální výši na všechna nová zařízení 150 000 Kč. Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace.

Pozor: dotace na pořízení nového zařízení jsou určeny pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2021. Nelze tedy o dotace na technickou pomoc žádat, pokud jste se stali zaevidovanými včelaři po 1.1.2022. Výše dotace je pak ještě rozdělena dle počtu chovaných včel - do 150 včelstev a nad 150 včelstev, prosíme tedy, abyste vyhledávali v příslušené tabulce.

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet  12 000 Kč
2 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) -  medomet s elektrickým pohonem 30 000 Kč
3 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 18 000 Kč
4 Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 6 000 Kč
5 Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 18 000 Kč
6 Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 4 000 Kč
8 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 18 000 Kč
9 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 12 000 Kč
10 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) 12 000 Kč
11 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů 24 000 Kč
13 Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 24 000 Kč
17 Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg 12 000 Kč

 

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky 48 000 Kč
2 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů 36 000 Kč
3 Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu 36 000 Kč
4 Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více 8 000 Kč
5 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu 24 000 Kč
6 Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů 48 000 Kč
7 Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček 48 000 Kč
8 Etiketovací zařízení 24 000 Kč
9 Balící zařízení do druhého a dalšího obalu 24 000 Kč

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) 18 000 Kč
2 Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 60 000 Kč
3 Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 18 000 Kč